Product Management og Governance – Kursus i København

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med Product Management, produktprocesser, produktgodkendelser og produkt compliance i en finansiel institution. Kurset giver dig viden og værktøjer til at lede og deltage i produktudviklingen, produktgodkendelsen og implementeringen, herunder sikre at produktet lever op til stakeholders forventninger, interne procedurer og myndigheders krav.
Course in Product Governance-Management

Course description

Regulatoriske krav til produkter

– MiFID II
– Interne politikker
– EBA


Product Governance

– Beslutningsfora og mandat
– Roller og ansvar
– Typer af beslutninger
– Eskalering af beslutninger
– Sikring af revisionsspor
– Produktdefinitioner


Efficiente produktprocesser

– Central eller decentral udvikling og implementering
– Processens faser
– Subprocesser
– Kvalitetssikring
– Identifikation og imødegåelse af risici
– Roller og ansvar
– Afhængigheder


Product Management

– Produktets faser
– Stakeholder management
– Time-to-market
– Værktøjer


Dit udbytte af kurset

– Konkrete værktøjer til effektivt at lede produkt teams
– Metoder til at sikre kvalitet i produkter
– Hvordan identificeres risici, og hvad gøres der for at imødegå disse?
– Hvordan modnes produktidéer?
– Hvilken proces er optimal, og hvordan godkendes produkter?
– Hvad kan man gøre for at reducere time-to-market?
– Netværk med andre produkt managers

The course is relevant to

- Product Managers
- Product Process Specialists
- Product Engineering specialist
- Product Developers
- Product Project Managers
- Product Approval Managers
- Product Specialists
- Compliance
- Internal Audit/intern revision

Du arbejder eksempelvis med at:

- Sikre at ledelsen altid er informeret og på forkant af produktudviklingen
- Lede eller deltage i udviklingen, implementeringen og godkendelsen nye af produkter
- Lede eller deltage i kvalitetssikringen og godkendelsen af nye produkter
- Drive og følge op på relevante planer for produkter i samarbejde med dine ”kunder”, interne specialister og eksterne samarbejdspartnere
- Supportere ændringer til og lancere nye produkter og koncepter
- Udarbejdelse af standardiseringer inden for produkter eller koncepter


Course Prerequisites

Der kræves ingen specielle forudsætninger, men du har formentlig allerede stiftet bekendtskab med de udfordringer, der er forbundet med Product Management.


Instructor

Jannik Bagge

Programme

Date 30 Oct 2019 - 30 Oct 2019
Course days 1
Location Financial Training Partner, København
Language Dansk
Level Mellem
Price 7.000 DKK ex moms. Prisen inkluderer forplejning og kursusmateriale