Certificeret Finansiel Supporter

Course description

Uddannelsen henvender sig til folk, som samarbejder med eller supporterer front office i en finansiel virksomhed, og som har behov for at få en bred uddannelse indenfor de områder front office beskæftiger sig med. Du lærer om aktie-, obligations-, penge- og valutamarkedet. Du lærer om derivater, og om markedet for alternative investeringer. Uddannelsen består af to moduler af 2 dage hver. Efter det sidste modul kan du tage en eksamen og dermed blive Certificeret Finansiel Supporter.

Course content

Modul 1: De finansielle markeder 
– Aktiemarked
– Obligationsmarked
– Penge- og valutamarkedet
– Alternative investeringer

Modul 2: Derivater 
– Futures og Optioner
– Repo’er
– FRAs, Swaps og renteoptioner
– Kreditderivater

The course is relevant to

– Backoffice medarbejdere
– Middle office medarbejdere
– IT-medarbejdere
– Regnskabsmedarbejdere
– Jurister
– Intern Revision
– Compliance
– Operations
– Controllers
– Product Managers

Prerequisites

Der kræves ikke specielle forudsætninger for at melde sig på uddannelsen. Deltagerne vil blive bedt om at løse små opgaver mellem seancerne. Efter sidste modul vil der blive afholdt en eksamen.

Reviews of this course (12)

10 Oct 2023

Certificeret Finansiel Supporter

Jeg har fået en masse ny viden, som jeg bestemt kan bruge i mit daglige arbejde. Underviseren er god til at inddrage kursister og giver tid til noteskrivning. Man føler sig tilpas og ikke "dum", når man stiller spørgsmål.

Mila M. Dalby

Nykredit

11 Oct 2022

Certificeret Finansiel Supporter

Rigtig godt. Meget fint med spørgsmål efter hvert modul.

Katrine Brockdorff Jensen

Nykredit

11 Oct 2022

Certificeret Finansiel Supporter

Gennemarbejdet. Kom godt rundt. Underviseren virker meget kompetent. Inddrager deltagere.

Kristian Dyhrberg

Lån & Spar

11 Oct 2022

Certificeret Finansiel Supporter

God struktur. God og pædagogisk gennemgang. Underviseren er god til at forklare. God til at motivere en til at lytte.

Anna Louise Madsen

Nykredit

01 Sep 2021

Certificeret Finansiel supporter

Jeg havde i forvejen høje forventninger grundet erfaringer fra kolleger, og det levede fuldt op til dem. God teoretisk viden og god kobling til deltagernes aktuelle situationer. Super med afbræk til opgaver.

Morten Nørskov-Jensen

Syd Fund Management

01 Sep 2021

Certificeret Finansiel supporter

God indflyvning og high level forklaring af finansielle markeder og udvalgte produkter. Instruktøren har gode kommunikative evner og pædagogiske evner.

Lars Klauber

Kommunekredit

26 Oct 2020

Certificeret Finansiel Supporter

Super relevant i forhold til mit arbejde. Godt at mange ting eksemplificeres med aktuelle fakta. Syntes vi blev mere og mere deltagende. Tænker det var fordi vi blev mødt godt.

Mette Munck

PensionDanmark

26 Oct 2020

Certificeret Finansiel Supporter

Der er et godt flow i undervisningen, og der er gode eksempler.

Jeanette Clausen

BEC

26 Oct 2020

Certificeret Finansiel Supporter

God variation af opgaver og eksempler. Instruktøren er god til at forklare og god til at inddrage relevante områder/emner fra arbejdsområder.

Stine Egenfeldt

PensionDanmark

26 Oct 2019

Certificeret Finansiel Supporter

God bred introduktion til materialet. Godt tempo og fine eksempler. Forelæsning og dialog alt efter behov og spørgsmål.

Jesper Koch Olsen

Kommunekredit

26 Oct 2019

Certificeret Finansiel Supporter

God fordeling mellem teori og praksis.

Carsten Permin, ATP

ATP

26 Oct 2019

Certificeret Finansiel Supporter

Passende fordeling mellem teori og praksis. Instruktøren har god præsentationsteknik.

Mads Sommer

Sparekassen Jylland

Dates

Modul 1

1 Oct 2024 - 2 Oct 2024

Modul 2

30 Oct 2024 - 31 Oct 2024

We are currently planning future dates.

Please contact us for more information.

Instructor on this course

Jørgen Just Andresen

Jørgen Just Andresen

Jørgen Just Andresen is Managing Director of Financial Training Partner A/S, which he co-founded in 2002.

He has many years of teaching experience as a chief consultant at SimCorp’s training department, which he joined in 1996. Prior to SimCorp he worked at Danske Bank with fixed income research and fixed income sales.

Jørgen has worked for a number of years as external lecturer at Copenhagen Business School and was awarded teacher of the year at CBS’ education Graduate Diploma in Business Administration (Financial planning).

He is author of the books Finansiel Risikostyring (Financial Risk Management) and Finansielle Derivater (Financial Derivatives) published by Djøf Publishing.

He holds an M.Sc. (international finance) and an HD (accounting).

Jørgen teaches Derivatives, Risk Management, Portfolio Management and Fixed Income

Sign up here

    Invoice is to be sent to (if another person than you)

    We are currently experiencing issues with the signups, if you are experiencing problems please contact us at info@FTPcourses.com and we will help you with your signup.