Kreditrisiko – måling og styring – kursus i København

Kurset giver dig en detaljeret viden om de forskellige metoder, der findes til at måle og styre kreditrisiko. Du lærer, hvordan de centrale kreditparametre Probability of Default, Exposure at Default, Loss Given Default og Worst Case Default Rate estimeres og anvendes til styring af risiko og beregnig af kapitalkrav. Vi gennemgår de forskellige kreditrisikostyringsmodeller såsom KMV Moody’s og CreditMetricsTM og opstiller i excel en model til måling af kreditrisiko.
Finance course by Financial Training Partner

Course description

Kreditrisikomodellering
Kapitalkrav
Styring med kreditderivate
KMV Moody’s
CreditMetrics
CreditRisk +
Modpartsrisiko
CVA, DVA, FVA og BCVA
Stresstesting

The course is relevant to

- Risk Managers
- Risk Controllers
- Analytikere
- Backoffice medarbejdere
- Intern revision
- Finansielle myndigheder
- IT-medarbejdere
- Compliance
- Middle Office
- Kreditmedarbejdere
- Account Manager
- Front Office


Course Prerequisites

Der kræves et introducerende kendskab til kreditrisikostyring og måling.


Speaker

Jørgen Just Andresen

Programme

Date 22 Oct 2019 - 23 Oct 2019
Course days 2
Location Financial Training Partner, København
Language Dansk
Level Middel
Price 13.500 DKK ex moms. Prisen inkluderer kursusmateriale og forplejning.